Ví điện tử châu Âu sử dụng QR Code của Alipay

Thống nhất QR Code thanh toán tại Châu Âu Sáu nhà cung cấp ví di động châu Âu - Bluecode (Áo), ePassi (Phần Lan), Momo Pocket (Tây Ban Nha), Pagaqui (Bồ Đào Nha), Pivo (Phần Lan) và Vipps (Na Uy) -  đã hợp tác cùng Alipay của Trung Quốc.  QR Code sẽ đảm bảo và cải thiện khả năng thanh toán quốc tế

0969059786