Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Miraway

Chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Chính sách bảo mật này bao gồm cách Miraway (“DesignBold”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hay “của chúng tôi”) xử lý thông tin cá nhân mà thu thập và nhận được trên www.qrcode-solution.com. Chúng tôi không cung cấp thông tin về bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin được chia sẻ để chạy và cải tiến dịch vụ. Thông báo này cho bạn biết những thông tin nào chúng tôi thu thập. Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ và bảo mật nó. Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin. Và cuối cùng làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi với câu hỏi hoặc thắc mắc.

1.THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP.

Miraway thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký với chúng tôi. Sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của Miraway. Hoặc đăng nội dung lên trang web hoặc blog của Miraway. Thông tin này được giới hạn ở địa chỉ email của bạn. Hay bất kỳ thông tin nào bạn đăng lên trang web của bạn. Mật khẩu của bạn được lưu trữ an toàn. Bằng cách sử dụng một yếu tố làm mặn, biến đổi, chức năng băm một chiều. Đây là chính sách bảo mật của Miraway.

Miraway tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn. Tất cả bao gồm địa chỉ IP, cookie và các trang bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin sử dụng khác. Nó như một phần của các dịch vụ phân tích của chúng tôi, để cải thiện dịch vụ. 

Chúng tôi không liên kết những thông tin đó với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Trên trang của chúng tôi, Miraway có thể thu thập thông tin thanh toán nếu bạn đăng ký dịch vụ trả phí. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin cần thiết khác để xử lý giao dịch. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng lưu trữ chi tiết thanh toán nhạy cảm nào của bạn. DesignBold sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xác định và chứng thực, cải tiến dịch vụ, hỗ trợ, liên lạc.

 

2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ BÊN THỨ BA.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ bên thứ ba. 

Ví dụ: Bạn truy cập các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua kết nối của bên thứ ba. Thông qua Facebook Connect, bằng cách “theo dõi”, “thích” liên kết tài khoản của bạn với Dịch vụ của chúng tôi. Bên thứ ba có thể thông qua một số thông tin nhất định. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ID người dùng liên kết với tài khoản của bạn (ví dụ: Facebook UID của bạn). Hay mã truy cập cần thiết để truy cập vào dịch vụ đó. Bất kỳ thông tin nào bạn đã cho phép bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi. Hoặc bất kỳ thông tin nào bạn đã công khai liên quan đến dịch vụ đó.

 Bạn nên xem xét và chỉnh cài đặt bảo mật trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Hãy làm trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể hủy liên kết tài khoản bên thứ ba khỏi dịch vụ. Hủy bằng cách điều chỉnh cài đặt của mình trên dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn hủy liên kết tài khoản bên thứ ba của mình, chúng tôi sẽ không nhận được thông tin dịch vụ đó.

3. THÔNG TIN PHÂN TÍCH.

Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập dữ liệu phân tích. Hoặc sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho dịch vụ. Các công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt. Hoặc có thể là thiết bị di động của bạn, bao gồm các trang mà bạn truy cập. Các thông tin khác giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này dưới dạng tổng hợp. Việc này nhằm xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào.

COOKIE.

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy tính của trang web. Chúng được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Nếu bạn từ chối tất cả các cookie, bạn không thể sử dụng các dịch vụ của Miraway. Hoặc các sản phẩm yêu cầu bạn phải đăng nhập và bạn không thể tận dụng tất cả các dịch vụ. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie. Từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi đặt cookie. Miraway sử dụng các cookie của riêng mình cho một số mục đích, bao gồm:

  • Yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu của mình sau một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ bạn khỏi những người khác tình cờ truy cập vào nội dung tài khoản của bạn. Theo dõi các sở thích mà bạn chỉ định trong khi bạn đang sử dụng Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.
  • Ước tính và báo cáo tổng số lượng khán giả và lưu lượng truy cập của chúng tôi.
  • Tiến hành nghiên cứu để cải thiện nội dung và dịch vụ được cung cấp trên các Trang web Thiết kế, Sản phẩm và Dịch vụ.

ĐỊA CHỈ IP.

Miraway thỉnh thoảng có được địa chỉ IP từ người dùng tùy thuộc vào cách bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP, trình duyệt và thông tin phiên có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Chẩn đoán và ngăn chặn các vấn đề về dịch vụ hoặc công nghệ được báo cáo bởi người dùng hoặc các kỹ sư của chúng tôi. Vấn đề có liên quan đến địa chỉ IP được kiểm soát bởi một công ty web cụ thể hoặc ISP.
  • Ước tính tổng số người dùng ghé thăm các trang web của Miraway từ những vùng địa lý cụ thể.
  • Giúp xác định người dùng nào có quyền truy cập vào các nội dung, dịch vụ hoặc tài nguyên nhất định mà chúng tôi cung cấp. Theo dõi và ngăn ngừa gian lận và lạm dụng.

THANH TOÁN.

Khi bạn mua hàng trên trang web của DesignBold, chúng tôi yêu cầu thông tin thanh toán của bạn để xử lý giao dịch. Chúng tôi sẽ giữ lại 4 số cuối cùng của số thẻ tín dụng và loại thẻ tín dụng của bạn, để bạn có thể xác định thẻ đó được sử dụng trong tương lai. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán nào khác vì thông tin này bị hủy sau khi giao dịch của bạn đã được xử lý. Tất cả các giao dịch được xử lý qua kết nối SSL / TLS tiêu chuẩn ngành, với mật mã 128-bit tối thiểu.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM.

Các cá nhân dưới 13 tuổi bị cấm không được tạo hoặc sử dụng các tài khoản thông qua qrcode-solution.com.

SỬ DỤNG THÔNG TIN, CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ.

Miraway giữ bí mật, không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm hiểu về bạn. Những thông tin từ việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Miraway.  Không chia sẻ thông tin với người khác trừ khi được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi không chia sẻ, bán, thuê hoặc trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba vì mục đích quảng cáo của họ.

Miraway có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ở những nơi cần thiết để hoàn thành giao dịch. Hay vận hành hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Miraway. Hoặc làm một việc mà bạn yêu cầu chúng tôi làm. Chúng tôi sử dụng bên thứ ba khác như công ty thẻ tín dụng để thanh toán cho bạn hàng hóa và dịch vụ. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo.

Khi bạn đăng ký với Miraway, chúng tôi thu thập thông tin tài khoản do người dùng gửi như tên người dùng và địa chỉ email. Nhằm xác định người dùng và gửi thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Khi bạn đăng nội dung lên trang web hoặc blog của Miraway, bạn có thể đăng nội dung bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân bạn. Nếu bạn đăng thông tin cá nhân trực tuyến truy cập vào công chúng, bạn có thể nhận lại những thông điệp không mong muốn từ các bên khác. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng.

BẢO MẬT VÀ AN NINH.

Không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo được 100% an toàn. Do đó, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi. Và bạn tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được sự truyền tải của bạn, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. 

Ở một số khu vực, Miraway sử dụng mã hóa SSL theo chuẩn công nghiệp để bảo vệ truyền dữ liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là đảm bảo rằng thông tin đó không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm các tường lửa và phần mềm máy chủ bảo mật. 

Nếu Miraway biết được sự vi phạm của hệ thống an ninh, chúng tôi có thể có thông báo đến bạn bằng điện tử. Việc này giúp bạn thực hiện các bước bảo mật thích hợp. Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Việc này cho thấy bạn đã đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn về điện tử. Hoặc về các vấn đề bảo mật, riêng tư và quản trị. Những vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ đó. Chúng tôi có thể đăng một thông báo trên các trang web phù hợp nếu xảy ra vi phạm an ninh. Hoặc gửi email cho bạn theo địa chỉ bạn đã cung cấp trong những trường hợp này.

THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH CỦA BẠN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn với Miraway bất cứ lúc nào. Bạn có thể xóa tài khoản thích hợp bằng cách truy cập vào trang xóa tài khoản hiện hành. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn cho đến khi tài khoản của bạn hoạt động. Hoặc có thể khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ. Tuy nhiên một số thông tin cá nhân có thể lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Việc lưu trữ trong phạm vi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Tài liệu tuân thủ các yêu cầu quy định.

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không muốn dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa các thông tin đó. Bằng cách thực hiện thay đổi trên trang chủ của chúng tôi. Hoặc bằng cách gửi email Hỗ trợ Khách hàng tại qrcode@miraway.vn nhằm bảo mật thông tin.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ.

Miraway có thể sửa đổi hoặc cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi thông tin cá nhân. Gửi thông tin thay đổi đến địa chỉ email chính  trong tài khoản Miraway của bạn. Hoặc đặt một thông báo nổi bật trên trang của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ qrcode@miraway.vn. Với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này.

 

0969059786