QR code solution

Giải pháp qrcode

  • * Cung cấp các giải pháp ứng dụng QR Code *
  • * Đem lại sự trải nghiệm và sự hài lòng cao nhất tới khách hàng *
  • * Giải quyết các vấn đề kinh doanh và quản lý trong doanh nghiệp *

GIẢI PHÁP QR CODE TIÊU BIỂU CỦA MIRAWAY

KHÁCH HÀNG CỦA MIRASCAN

Hơn 20.000 người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ QR Code

KHACHHANGLOGO-copy_c
hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk
Đăng ký hợp tác