hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk

QR CODE CHECK-IN

Vé điện tử E-Ticket, giải pháp công nghệ tối ưu

Tổ chức sự kiện là một công việc rất vất vả trong công tác chuẩn bị trước khi diễn ra sự kiện, trong quá trình trong và sau khi diễn ra sự kiện. Việc ứng dụng giải pháp công nghệ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ban tổ chức như

GIẢI PHÁP QR CHECK-IN

Giải pháp QR Check-in gồm 02 Module là QR Code E-Ticket và QR Code Checkin với những tính năng và quy trình rõ ràng

QR E-TICKET

QR CHECK-IN

GIẢI PHÁP QR CHECK-IN

QR CODE SUPPLY CHAIN

Giải pháp tổng thể QR Supply Chain của Mirascan giúp tối ưu hiệu quả tương tác của khách hàng với bao bì hàng hóa của bạn.
hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk
Đăng ký hợp tác
hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk