hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk

Sử Dụng Mã QR Code Động Để Quản Lý Tài Sản Hiệu Quả

Đăng bởi Trang Lê Thị vào

Mã QR code động và Mã QR code tĩnh.

Mã QR code là mã vạch hai chiều có thể chứa nhiều thông tin hơn mã vạch UPC truyền thống (hơn 4.000 ký tự so với 20 ký tự). Lượng thông tin có thể được mã hóa bằng mã QR code và sự sẵn có của các ứng dụng di động có khả năng quét mã QR code đã khiến chúng trở nên phổ biến cho cả hoạt động tiếp thị và kinh doanh.

Bạn có thể sử dụng mã QR code để mã hóa bất kỳ loại dữ liệu nào như: số, văn bản, URL, địa chỉ, thậm chí cả dữ liệu nhị phân, chẳng hạn như hình ảnh. Ứng dụng di động mà bạn sử dụng để quét mã QR code (hoặc máy quét mã vạch) có thể đọc thông tin được mã hóa và thực hiện các hành động nhất định dựa trên nó.

Mã QR code động cho phép bạn có thể thay đổi thông tin được hiển thị cho người dùng mà không cần tạo lại mã QR code và in lại.

Sử dụng mã QR code động để quản lý tài sản và hoạt động dịch vụ hiện trường

Việc sử dụng mã động cho phép các kỹ thuật viên hiện trường hoặc khách hàng có thể truy cập thông tin chi tiết mới nhất về tài sản hoặc thiết bị bằng cách chỉ cần quét mã QR code (hoặc mã vạch) bằng điện thoại thông minh. Thông tin cho kỹ thuật viên có thể bao gồm thông số kỹ thuật thiết bị, liên kết đến tài liệu PDF, lịch sử bảo trì và dịch vụ. Đối với thông tin khách hàng có thể bao gồm thông số kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn, có thể là trình chiếu hoặc video hướng dẫn, tùy chọn điền vào biểu mẫu và yêu cầu dịch vụ.

Ngoài việc truy xuất thông tin một cách đơn giản, các kỹ thuật viên có thể gửi thông tin liên quan đến thiết bị, chẳng hạn như kết quả kiểm tra hiện trường, biên bản bảo trì hoặc sửa chữa. Quá trình có thể hoạt động như sau:

  • Kỹ thuật viên quét mã QR code trên thiết bị để nhận danh sách các biểu mẫu có sẵn cho thiết bị này (biểu mẫu kiểm tra, biểu mẫu biên bản bảo trì phòng ngừa, biểu mẫu sửa chữa, v.v.).
  • Kỹ thuật viên điền vào một biểu mẫu trên điện thoại di động của mình, chụp và đính kèm hình ảnh nếu cần, và gửi biểu mẫu đã hoàn thành đến máy chủ.
  • Kết quả ngay lập tức có sẵn cho tất cả các thiết bị được phép và được đưa vào báo cáo và thống kê.

Phương pháp này vượt trội hơn nhiều so với các hình thức sử dụng giấy tờ truyền thống như trước đây. Các biểu mẫu giấy có thể bị thất lạc gây khó khăn cho việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Bạn cần nhập lại thông tin từ các biểu mẫu theo cách thủ công để tạo báo cáo. Thông tin được gửi dưới dạng kỹ thuật số có sẵn ngay lập tức, được lưu trữ an toàn và dễ dàng tìm kiếm và xử lý.

Kết luận

Các website chung cho phép bạn tạo mã QR code, động hoặc tĩnh chủ yếu được thiết kế cho mục đích tiếp thị, nơi bạn cần mã QR code để mã hóa một số URL. Chúng không hoạt động tốt trong các trường hợp bạn cần có hàng trăm hoặc hàng nghìn mã QR code, mỗi mã được liên kết với một tài sản hoặc phần thiết bị khác nhau và có thể thêm hoặc thay đổi thông tin liên quan đến thiết bị bất kỳ lúc nào. Bạn cần phần mềm bảo trì thiết bị, quản lý tài sản, theo dõi tài sản chuyên dụng cho phép bạn tạo mã QR code hàng loạt cho tất cả thiết bị của mình, cho phép bạn thay đổi thông tin tài sản và thiết bị bằng cách sử dụng giao diện web hoặc bằng cách tải lên tệp và sẽ hiển thị động thông tin dựa trên cơ sở dữ liệu.

Với mục đích này, bạn cần tìm kiếm một phần mềm chuyên dụng có thể xử lý theo dõi và bảo trì tài sản bằng mã QR code và điện thoại di động như phần mềm quản lý tài sản của Miraway.

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0969.059.786

Email: qrcode@miraway.vn

Tìm hiểu thêm bài viết: Sự khác biệt giữa mã vạch và mã qr code trong theo dõi tài sản.

phản hồi khách hàng

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk
Đăng ký hợp tác
hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk