hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk

Tầm Quan Trọng Của Việc Quản Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp

Đăng bởi Trang Lê Thị vào

Quản lý tài sản rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát tài sản của họ hiệu quả bằng cách tiếp cận một cách có hệ thống hóa. Vậy Quản lý tài sản là gì và vì sao nó lại quan trọng đối với các doanh nghiệp? Hãy tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Quản lý tài sản là gì? Tại sao phải quản lý tài sản?

Các công trình xây dựng, máy móc, thiết bị….đều là những tài sản cần được quản lý. Trên thực tế bất cứ tài sản hữu hình hay vô hình nào đều có thể được quản lý hiệu quả từ hệ thống. Quản lý tài sản là bức tranh tổng thể về toàn bộ vòng đời của tài sản bao gồm từ lúc tài sản được mua sắm cho đến lúc đổi mới và thải bỏ. Mặc dù việc quản lý tài sản có thể được thực hiện thủ công qua bảng excel nhưng nó sẽ rất tiêu tốn thời gian mà không đạt được mục tiêu như kỳ vọng. 

Hệ thống quản lý tài sản sẽ cho phép các nhà quản lý theo dõi hiệu suất tổng thể của tài sản tốt nhất, đảm bảo rằng các tài sản này đang được sử dụng hiệu quả. Từ đó sẽ đánh giá hiệu suất và giúp loại bỏ những chi phí bổ sung không cần thiết có thể phát sinh khi tài sản không được quản lý tốt.

Phần mềm quản lý tài sản có thể thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn nhất cho doanh nghiệp

Lợi ích của việc quản lý tài sản là gì?

Một phần mềm quản lý tài sản có thể mang lại cho bạn những lợi ích sau:

 • Theo dõi được tất cả tài sản.
 • Quản lý tài sản từ tất cả các vị trí khác nhau.
 • Giúp lập kế hoạch ngăn ngừa rủi ro về tài chính, hoạt động kinh doanh và pháp lý.
 • Tổ chức danh mục tài sản hợp lý.
 • Tạo hoạt động hiệu quả hơn với khả năng theo dõi theo thời gian thực.
 • Giảm thời gian quản lý và kiểm kê tài sản so với phương thức truyền thống trước đây.
 • Đo lường và giám sát chi phí vòng đời tài sản hiệu quả
 • Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản.

1. Đặt mục tiêu

Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản phải dựa trên các mục tiêu của doanh nghiệp muốn đạt được. Hãy tự hỏi rằng doanh nghiệp đang cố gắng đạt được những điều gì và các mục tiêu trong kế hoạch quản lý tài sản là gì? Khi thiết lập các mục tiêu hãy cố gắng đảm bảo chúng có thể đo lường và có thể thực hiện được.

2. Tạo chiến dịch.

Mục tiêu chỉ có thể đạt được nếu bạn có chiến lược đúng đắn và hành động để đạt được nó. Khi lên kế hoạch thực hiện bạn cần xác định những vấn đề sau:

 • Những tài sản nào thuộc về doanh nghiệp.
 • Tài sản được để ở đâu.
 • Các tài sản đang ở trong tình trạng như thế nào?
 • Tuổi thọ của tài sản còn lại bao nhiêu?
 • Giá trị kinh tế của các tài sản là bao nhiêu?

Sau khi trả lời được những vấn đề trên sẽ đến phần xác định, lập kế hoạch quản lý và kiểm kê tài sản.

3. Kiểm tra và theo dõi thường xuyên.

Việc kiểm tra và theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn giám sát hiệu quả chi phí và vận hành của tài sản. Từ đó sẽ đưa ra các quyết định chính xác về việc cập nhật hoặc sửa đổi các chính sách bảo trì, nâng cấp hoặc đầu tư vốn vào tài sản mới.

Phần mềm quản lý tài sản hiệu quả sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh về việc quản lý tất cả các tài sản trong doanh nghiệp. Cho phép các nhà quản lý mở rộng phạm vi và tính minh bạch hơn trong việc hỗ trợ tăng trưởng và phát triển trong toàn bộ doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết: 5 Mẹo quản lý tài sản hiệu quả để cải thiện kết quả kinh doanh.

 

 

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk
Đăng ký hợp tác
hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk